Επικοινωνία

Πληροφορίες Επικοινωνίας

PAFILI SCAFFOLDING & TRADING LTD
Τ.Θ. 16242
2087 Λευκωσία
Κύπρος

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ

Αλυκού Ποταμού 41Α
Βιομηχανική Περιοχή Νήσου
2571 Λευκωσία
Κύπρος

ΤΗΛ: +357 22 571 390
ΦΑΞ: + 357 22 610103
ΚΙΝΗΤΟ: + 357 99 626587
Email: info@scaffolding-pafili.com