Σκαλωσιά Πρόσωψης και Εργασίας

Η Σκαλωσιά Πρόσοψης και Εργασίας προσαρμόζεται σε όλες τις ανάγκες της οικοδομής.  Ο χρόνος και το κόστος σε εργατικό προσωπικό για να στηθεί η σκαλωσιά μειώνεται μέχρι 50%.

Ο βασικός πύργος (πλαίσια, πατόβιδες, πλάτη ασφαλείας και δάπεδο εργασίας) μπορεί να συμπληρωθεί με τα εξής:  κουπαστές, σκάλα, δεσίματα επί τοίχου, ποτηράκια, ρόδες και  συνδέσμους.

Είναι διαθέσιμα είτε με βαμμένη επιφάνεια η γλαβανιζμένα.

Υπάρχουν δύο επιλογές δαπέδων είτε αντιολισθητικό μέταλλο η ξύλο.


Για μεγάλα ύψη ( έως 150μ) προσφέρεται ειδική  ΜΕΛΕΤΗ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.
Σύστημα Σκαλωσιάς Μπετόν

Πύργος σκαλωσιάς υψηλών προδιαγραφών για κατασκευή βαρέων φορτίων κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος από αυξημένης αντοχής υλικών.